TT11-2014-tt-bxd

BXD_11-2014-TT-BXD_25082014

tcvn2

Thay the 169 TCXD va TCXDVN sang TCVN  

luat-xay-dung-440

Luật số 50/2014/QH13 gồm: luat-xay-dung-2014

1

Tong quan eGP]_HP  :Tổng quan về đấu thầu qua mạng. Phap ly eGP _HP  :Pháp lý về đấu thầu qua mạng CD3_Buyer_e-Bidding CD4_Buyer_user CD4_Buyer_user

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – TẢI TRỌNG VÀ LỰC TÁC DỤNG LÊN CÔNG TRÌNH DO SÓNG VÀ TÀU Hydraulic Structures – Loads and actions of wind-induced and Ship-induced waves on structures Tiêu chuẩn này được áp dụng trong thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo các công trình thủy lợi trên sông và biển. […]

Bài này được tham khảo tại trang web xaydung360.vn của admin fubi ( Nguyễn Phú Bình). 1. BẢNG TÍNH ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG: (THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT) 2. CÁCH TÍNH BẢNG TRÊN NHƯ THẾ NÀO? QUY ĐỊNH Ở ĐÂU? Nguồn : www. xaydung360.vn    

Visual Basic for Applications (VBA) là một sự bổ sung của Microsoft’s Visual Basic, được xây dựng trong tất cả các ứng dụngMicrosoft Office (bao gồm cả phiên bản cho hệ điều hành Mac OS), một số ứng dụng của Microsoft khác như Microsoft MapPoint vàMicrosoft Visio – một ứng dụng trước đây của Microsoft; ít nhất đã được bổ sung thành công […]

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 341 other followers