nhà dân dụng

File định dạng .ppt ( trình chiếu) với 73 slide rất hay. Tải về: Cac bo phan nha – Cau tao

QCKTQG - An toan an toan lao dong

BXD_14-2014-TT-BXD_05092014_ QCVN18

TT11-2014-tt-bxd

BXD_11-2014-TT-BXD_25082014

tcvn2

Thay the 169 TCXD va TCXDVN sang TCVN  

luat-xay-dung-440

Luật số 50/2014/QH13 gồm: luat-xay-dung-2014

1

Tong quan eGP]_HP  :Tổng quan về đấu thầu qua mạng. Phap ly eGP _HP  :Pháp lý về đấu thầu qua mạng CD3_Buyer_e-Bidding CD4_Buyer_user CD4_Buyer_user

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – TẢI TRỌNG VÀ LỰC TÁC DỤNG LÊN CÔNG TRÌNH DO SÓNG VÀ TÀU Hydraulic Structures – Loads and actions of wind-induced and Ship-induced waves on structures Tiêu chuẩn này được áp dụng trong thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo các công trình thủy lợi trên sông và biển. […]

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 342 other followers