About

DSCN1493

Sinh: 10/02/1984

  • Năm 2005 đậu vào Đại học Cần Thơ.
  • Báo cáo luận văn tốt nghiệp ngày 21/11/2009.
  • Ngày 27/11/2009 làm tại Xưởng Thiết Kế Thủy Lợi – Công ty CPTVXD Trà Vinh.
  • Ngày 14/3/2011 về Công ty Cổ Phần Tư Vấn Xây dựng Bến Tre.
  • Ngày 1/11/2013 làm tại Ban Quản Lý Dự Án Cà Mau ( PPMU Cà Mau).
  • Ngày 21/11/2017 thi xét tuyển viên chức vào KS1-Phòng CT NN&PTNT thuộc Ban QL các DA ODA & NGO tỉnh Cà Mau.

 

10.2.84

E: phamvana@gmail.com

P: 091.88.10.2.8x

 

Advertisements