About

Sinh: 10/02/1984

Năn 2005 đậu vào Đại học Cần Thơ, báo cáo luận văn tốt nghiệp ngày 21/11/2009.

Ngày 27/11/2009 đi làm tại Xưởng Thiết Kế Thủy Lợi – Công ty CPTVXD Trà Vinh.

Ngày 14/3/2010 về Công ty Cổ Phần Tư Vấn Xây dựng Bến Tre.

Ngày 1/11/2013 làm tại Ban Quản Lý Dự Án Cà Mau ( PPMU Cà Mau)

 

10.2.84

E: phamvana@gmail.com

P: 09188.10.2.84

 

Advertisements