Đã có những biến cố ban đầu rồi đó. Phải chỉnh lại như thế nào đây? Mình hãy là chính mình, quyết tâm làm việc. Hãy làm việc một cách thông minh hơn. Mình đã thấy những sự cạnh tranh rồi.

Hôm nay làm việc từ sáng đến bây giờ. Rất mệt nhưng rất vui.

GIAO TRINH SKETCHUP Giáo trình rất hay.  

nhà dân dụng

File định dạng .ppt ( trình chiếu) với 73 slide rất hay. Tải về: Cac bo phan nha – Cau tao

QCKTQG - An toan an toan lao dong

BXD_14-2014-TT-BXD_05092014_ QCVN18

TT11-2014-tt-bxd

BXD_11-2014-TT-BXD_25082014

tcvn2

Thay the 169 TCXD va TCXDVN sang TCVN  

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 345 other followers